The Story เรื่องของพ่อ…ที่รอทุกคนเล่า


กว่า 70 ปีที่พ่อทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน มาฟังเรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยกัน ผ่าน 12 คนดังที่มาร่วมส่งต่อวิธีคิดในการทำงาน การดำเนินชีวิต เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้นำไปปรับใช้ ในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า


 

คนเปลี่ยนโลก


รายการสารคดีแบบผสมผสาน นำเสนอเรื่องราวของบุคคลหรือชุมชนตัวอย่าง ที่เป็นทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่, กลุ่มครูหรือปราชญ์แผ่นดินด้านต่างๆ, หน่วยงานและองค์กรซึ่งมีความโดดเด่นในประเด็นการพลิกเปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิต สามารถจุดประกายและส่งต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับสังคม


 

The Surveyor


เป็นรายการท่องเที่ยวเชิงสำรวจ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาไขความลับทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย


 

คิดส์เปลี่ยนโลก


ซึ่งรายการคิดส์เปลี่ยนโลกเป็นรายการเรียลลิตี้สารคดีที่เล่าเรื่องราวชีวิต พาไปดูจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของเยาวชนไทย ที่น่าสนใจทั้งความสามารถและภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้


 

Heart Work ตอน สมุดของพ่อ


รายการพิเศษในโครงการ "แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน" เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 "Heart work" รายการโทรทัศน์ที่จะพาคนรุ่นใหม่ไปเรียนรู้เรื่องการงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำแรงบันดาลใจที่ได้มาสร้างงานศิลปะในแบบของตัวเอง


 

Bike Story


เป็นรายการท่องเที่ยวตามเส้นทางปั่นจักรยานทั่วประเทศไทย โดยมีจักรยาน 1 คัน และไออารี่ 1 เล่ม


 

ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย ชุด ปณิธานเพื่อความยั่งยืน

การพัฒนาตนเองและสิ่งรอบข้างอย่างยั่งยืน ต้องอาศัย 4 สิ่ง คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการเป็นผู้ให้ ส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้ให้กับผู้อื่นต่อไป


 

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ


สารคดีวิถีชีวิตเกษตรกรชาวนาไทยทุกภูมิภาค ที่ร่วมโครงการปลูกข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับฤดูกาล


 

เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ


รายการกึ่งทอล์คโชว์ ที่นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจ, เรื่องราวที่ไม่ธรรมดา, เรื่องราวที่เรามองข้ามไป หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ราวยังไม่เคยรู้มาก่อน


 

ER


เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวของสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดี มีได้ง่ายนิดเดียว


 

รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียน


เป็นรายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้วยรูปแบบ motion graphic