ภาพยนตร์สารคดี เดินทวนน้ำ


สถานการณ์น้ำในประเทศไทยที่กำลังย่ำแย่ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำ ให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


 

ภาพยนตร์สารคดี สภาวะสุญญากาศ


จะเป็นอย่างไร....เมื่อในอนาคต อาจจะมีหลายอาชีพที่หายไป และท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลทำให้เราต้องเจอสภาวะสุญญากาศในชีวิตหรือไม่


 

มินิซีรีส์ Sirens สัญญาณเตือนภัย


เรื่องราวของการปราบปรามอาชญากรรม มิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด